Les derniers articles de blog "Boekhandel en Antiquariaat De Roo"

Prix réalisés "Boekhandel en Antiquariaat De Roo "

Baudartius, Willem
Apophthegmata Christiana. Ofte, Ghedenck-weerdighe, Leersame, ende aerdighe Spreucken, van vele ende verscheydene Christelijcke, ende Christen-ghelijcke Persoonen gesproken. In sesthien Boecken onderscheyden, nae den tijdt, in welcken de Persoonen, welcker Spreucken hier verklaert worden, gheleeft hebben. Alles uyt vele Gheloof-weerdighe Scribenten met grooten vlijt versamelt, ende tot dienst aller menschen, van wat staet dat sy wesen moghen, in Druck verveerdight, ende met vele schoone leersame Historien verrijcket. Hier is noch van nieus by ghevoeght het tweede deel der Apophthegmata Christiana, ofte Ghedenck-weerdighe Spreucken. In desen sesten Druck Gecorrigeert, en van vele Druck-fauten verbetert. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Meiners, Eduard
Christus Alles en in Allen, of de Algenoegzaamheid van Christus, voor eenen der verdoemenis waardigen zondaar, om hem voor tijd en eeuwigheid te zaligen en te behouden. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Taylor, Thomas
Christus Geopenbaart in de voornaamste Voorbeelden en Schaduwen des Ouden Testaments. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Staveren, Petrus van
De Eerste Sendbrieff des Apostels Johannis, Verklaart en toegepast. De Tweede Druk. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Duijkerius, Johannes
Voorbeeldzels der Oude Wyzen. Waar in op een Zinryke voet, en bevallige zwier, de Menschelyke Hartstogten, en daar uit ryzende deugden en gebreken, behandeld werden. Uit meest alle de Oostersche, Grieksche en Romeinsche Taalen vergaderd. Thans in zuiverder Nederduits gebragt, en doorgaans wel de helft vermeerderd. Met koopere Plaaten. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Boekhandel en Antiquariaat De Roo a 0 objets dans les catégories

Adresse et numéro de téléphone de Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Annonce